Výroční zpráva APK 2015

Výroční zpráva APK za rok 2015, předložená na VH 10. a 11.5. 2016