Prezentace Sdružení uživatelů autorských práv

 

Na valné hromadě APK se prezentovalo také sdružení SUAP. Mnohá kina jsou provozována příspěvkovými organizacemi, kde je jejich součástí  kulturní dům, nebo divadlo. Informace a členství v SUAP můžou být užitečné.

Více podrobností naleznete v prezentaci SUAP pro VH APK