Usnesení / reakce k premiérovému nasazení filmu Masaryk

Usnesení z hlasování per rollam č. 7 ze dne 7. února 2017
Premiérové nasazení filmu „Masaryk“ společnosti Bioscop