Zápis z jednání představenstva 22.8.

Usnesení z jednání představenstva ze dne 22.8. 2018 zde