Valná Hromada APK 21.-22.5. 2019 v Lázních Bělohrad

Vážení kolegové a kolegyně,

Valná hromada Asociace provozovatelů kin, se uskuteční v úterý a středu 21. a 22. května 2019 v lázeňském rezortu Tree of Life v městečku Lázně Bělohrad. Část programu se odehrává v nově zrekonstruovaném Biografu Český Ráj v Jičíně. Věřím, že kromě nových informací, tak načerpáte i nových sil.
Těším se na setkání s Vámi.
Za představenstvo APK Mgr. Martin Pošta předseda představenstva APK

Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete prosím naskenovanou zpět na tajemnice@kinari.cz, nebo písemně na poštovní adresu:

APK, Politických vězňů 445, 266 01 Beroun nejpozději do 20. dubna 2019