Jak na 14denní program kina

Po krátké prezentaci práce „Úvahy o programování jednosálových kin“, která
proběhla dne 21. 5. 2019 na Valné hromadě Asociace provozovatelů kin v Lázních
Bělohrad, se mi přihlásilo několik na sobě nezávislých kin s zájmem o více informací
k dané problematice.
Jednalo se převážně o dotazy týkající se 14denního programu klasického
jednosálového kina. Vzhledem k tomu, že není mnoho možností, kde tyto informace
čerpat, rozhodl jsem se uspořádat pracovní seminář, na kterém tuto problematiku
podrobně probereme. Zaměříme se nejen na dramaturgické ohledy, ale hlavně
na technické řešení 14denního programovacího modelu.
Kdy: 25. 6. 2019
Čas: 10:00 hodin
Kde: Bio Central Hradec Králové
Program:
10:00 – 10:30 PREZENTACE, KÁVA
10:30 – 12:00 BLOK 1

 • zahájení
 • obecné programové možnosti a východiska
 • proč přemýšlet o flexibilním programovém schématu
 • limity měsíčního programu
 • 14denní program jako přijatelné východisko
 • 7denní program a jeho možnosti
 • sezonní program
 • eventový program
 • nekonečný program, formát budoucnosti
  12:00 – 13:30 OBĚD
  13:30 – 15:00 BLOK 2
 • mechanika sestavování 14denního programu
 • model Scala Brno (14, sál, kavárna)
 • model Centrál Hradec Králové (14, sál, garsonka)
 • model kino Hustopeče (14, klasický městský jednosál)
 • model Oko (7denní program, jednosál)
 • časování tvorby 14denního programu
 • nasazování filmů ve 14denním programu
 • publikace 14denního programu
 • tisky ano, či ne, další propagační výstupy
 • jak naložit s měsíčními periodiky zřizovatele a dalšími nástrahami
  15:00 – 15:30 COFFEEBREAK
  15:30 – 16:30 BLOK 3
 • modelový přechod kina s měsíčním programem na 14denní
  program (Boskovice, městský jednosál)
 • vyhodnocení přechodu, analýza rizik
 • diskuse a závěr
  Seminář povede Radek Pernica (Scala). Modelové příklady kin budou prezentovány jejich
  zástupci.
  Registrace a všechny další informace: radek@kinoscala.cz do 24. 6. 2019. Seminář bez
  účastnického poplatku.
  Seminář