Doporučení – stav nouze


USNESENÍ


Představenstvo Asociace provozovatelů kin nedoporučuje ve vládou vyhlášeném stavu nouze na území České republiky pořádat jakákoliv veřejná filmová představení.
Mgr. Martin Pošta
předseda představenstva
Asociace provozovatelů kin