ANALÝZA DOPADŮ COVID 19 NA AUDIOVIZUÁLNÍ PRŮMYSL

Vážení kolegové, 

Hlavní důvod, proč Vám píšu a tentokráte všem členům APK, je informovat vás o aktuálním postupu v rámci jednání s jednotlivými organizacemi. 

Padla výzva, aby celá audiovize jednala o dalším postupu s politiky jednotně, na kterou jsme přistoupili. Proto všechny další kroky, které jsme podnikali vůči Ministerstvu kultury v rámci žádosti o podporu kin jsme podnikli společně APK, APA, UFD a ARAS. Výsledkem je i kompletní materiál a plán na záchranu audiovize, do kterého jsme i my přispěli část za kina, který dobře ilustruje provázanost celého systému a nezbytnost každého „ozubeného kolečka” tedy i kin.  Plán obsahuje i návrh BOZP a OOPP v době prvního otevření kin.

Tento materiál, který byl v minulém týdnu předložen politikům a bude dál mediálně prezentován, Vám posílám v příloze. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že jediným možným garantem pro Ministerstvo kultury pro rozdělování jakékoliv podpory pro kina může být jedině Státní fond pro kinematografii, odeslal jsem 6. dubna ředitelce SFKMG návrh APK na konkrétní podporu kin v této bezprecedentní situaci. Není vůbec jisté, jak celý proces dopadne. Zda se podaří ministerstvu najít nějaké prostředky a formálně vše schválit. Přesto bychom Vás rádi informovali o aktuálním mimořádném postupu, důvodech pro zvolení daných parametrů a možném dalším vývoji. Představenstvo APK se schází několikrát do týdne. Jak naznačuje společný záchranný plán, potkávají se pravidelně „u jednoho stolu“ formou videokonference dohromady i zástupci SFKMG, APA, APK, UFD, ARAS.

Děkuji Vám za odpověď na naši anketní otázku ohledně možnosti čerpání aktuálních výzev krátkodobé koncepce fondu. Přečetli jsme si všechny Vaše komentáře a další postup u výzev bude také předmětem zítřejší konference.  

Na úplném začátku omezení provozu jsem Vás informoval o jednání s kolektivními správci a SFKMG ohledně posunutí splatnosti plateb jednotlivých poplatků. Přes veškerou snahu u poplatků za kinematografické představení pro SFKGM se nepodařilo posunutí splatnosti. Na rozdíl od OSA a Intergramu, které jsou ve skutečnosti soukromé společnosti se SFKMG musí řídit zákonem, který platí i ve stavu nouze a případným nedůsledným výběrem by se později musel zodpovídat NKÚ.

Proto důrazně doporučujeme, zaplaťte ve lhůtě poplatkovou povinnost SFKGM za první čtvrtletí roku 2020 (do doby zavření kina). U společností OSA a Intergram platí dohodnutá posunutá splatnost s druhým čtvrtletím roku 2020.  

S přáním hezkého dne 
Mgr. Martin Pošta 
předseda Asociace provozovatelů kin