Aktuální opatření – platná od 5.10.2020 00:00 – výklad audiovize

Nouzový stav II, říjen 2020 Usnesení vlády ČR č. 958 o přijetí krizového opatření

VÝKLAD PRO OBLAST AUDIOVIZE Státní fond kinematografie 1. 10. 2020 Nouzový stav není vyhlášen se záměrem zamezení ekonomických činností, ale z toho důvodu, že není možné přijímat některá opatření na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Současná krizová opatření neznamenají celkový lockdown, k němuž došlo v březnu 2020. Tato krizová opatření jsou vyhlášena aktuálně na období 14 dní, tedy s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

Kina – Nadále platí povinnost nošení roušek při jakémkoli počtu diváků, neboť se jedná o vnitřní prostory staveb.V jednom sále může být maximálně 500 diváků. Pozor, ustanovení o dodržení vzdálenosti 2 metrů se vztahuje na vzdálenost mezi účinkujícími osobami a účastníky filmových představení (tj. diváky), nikoli na vzdálenost mezi sedícími diváky s rouškou mezi sebou. Vstupenky musí být číslované, každý divák má určené konkrétní sedadlo.Konzumace pokrmů a nápojů v sále je zakázána. Kavárna či bar, které jsou v provozu mimo sál a nezávisle na projekcích v sále, se řídí pravidly pro restaurační zařízení (pouze místa k sezení, otevírací doba atd.).

Filmové festivaly 

Pro projekce platí bod 3) Kina.   
Workshopy nejsou umělecká představení definovaná v části II krizového opatření, tedy se na ně vztahuje omezení pro hromadné akce v části I, tj. mohou se konat, ale v rouškách a počtu maximálně 10 osob ve vnitřních nebo 20 osob ve vnějších prostorech staveb. 
Pro slavnostní zahájení a zakončení festivalu, pokud probíhá formou představení na pódiu se sedícími diváky v hledišti (divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá), platí bod 3) Kina.