Smlouva s reklamní společností PERROS Communication s.r.o.

Představenstvo na žádost členů APK projednalo na svém zasedání dne 26.5.2014 smlouvu s reklamní společností PERROS Communication s.r.o., která byla rozeslána na členská kina a zaujímá toto stanovisko.

APK doporučuje zvážit výhodnost přímo jednotlivým kinem, které bude smlouvu uzavírat. Zda je v souladu s obvyklými podmínkami zadávání reklamy daného kina, kterého se smlouva týká. Smlouva k ničemu nezavazuje, ani nepřináší žádné výhody. APK doporučuje ohlídat smluvní ošetření splatností za jednotlivé kampaně a možnost si definovat platby předem, popřípadě zálohy.

Smlouva okomentovaná právníkem ZDE