Usnesení představenstva z jednání 16.6.2015

Jednání představenstva ze dne 16.6. 2015 v klubu Mat Karlovo nám. Praha

Program jednání

1)         Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Danuše Hrdinová)

2)         Distribuce APK Cinema Service s r.o. (Jana Borde Kalinová, jednatelé)

3)         Zpráva o činnosti České filmové komory (Jana Borde Kalinová)

4)         Jednání Filmové rady (Martin Pošta)

5)         Schválení pravidel kontrolní komise

6)         Schválení finanční spoluúčasti (prezentace) na Novoborské akademii

7)         Výsledek jednání s UDK (Michal Miškovský)

8)         Informace o jednání na Zlínském festivalu (Ondřej Šír)

9)         DigiTraining Plus v České republice (host Petr Vítek)

10)       Vzájemná informace o vývoji diskuze strategie Státního fondu kinematografie (Petr Vítek)

11)       Databáze webových stránek APK a APK Cinema Service s r.o.

 

Usnesení představenstva ze dne 16. června 2015

  1. Představenstvo APK bere na vědomí zprávu o distribuci Vetřelce 2 a doporučuje jednatelům APK Cinema Service stanovit procentní odvod kin v maximální výši 50%.
  2. Představenstvo APK bere na vědomí zprávu Martina Pošty z jednání z Filmové rady ohledně připomínkování návrhu novely zákona č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie (zákon o audiovizi) a schvaluje výsledné připomínky profesních organizací.
  3. Představenstvo APK bere na vědomí informaci o aktivní účasti na Novoborské akademií. Schvaluje využítí prostoru pro prezentaci své činnosti v rámci programu v délce 15 minut za 5000 Kč.