Fond kinematografie

Oznamujeme, že Vláda ČR schválila Statut Fondu kinematografie. Výzvy k podávání žádosti o podporu a potřebné formuláře jsou zveřejněny na webových stránkách Fondu.

www.fondkinematografie.cz

DOPORUČENÍ PŘEDSTAVENSTVA APK VŠEM ČLENŮM

Příplatky k ceně vstupného

Představenstvo APK na svém posledním jednání dne 22.2.2012 projednávalo sdělení Ministerstva kultury ČR ohledně příplatku k ceně vstupného.

Představenstvo APK doporučuje všem členům dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona 241/1992 v platném znění o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a to zejména § 8 odst 2. a odst. 3., které pojednávají o vyúčtování a odvodu příplatku veřejné produkce kinematografického díla.

Upozorňujeme provozovatele kin, že nejpozději do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí musí provozovatel příplatek vyúčtovat na tiskopise vydaném správcem Fondu a v téže lhůtě příplatek do Fondu odvést.

Ministerstvo kultury se zaměří na kontrolu plateb. V případě nesrovnatelností bude uplatňovat sankce obdobné jako u nezaplacení daně.

POPLATKOVÉ PŘIZNÁNÍ K POPLATKU Z KINEMATOGRAFICKÉHO PŘEDSTAVENÍ ke stažení zde.