O nás


uvodka3

 

Asociace provozovatelů kin (APK) z.s. sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele kin.

Jedním ze základních poslání je ochrana zájmů provozovatelů kin v České republice.

Předsedou představenstva je Martin Pošta, místopředsedy jsou Michaela Sekerášová a Michal Miškovský (celé představenstvo naleznete zde). Tajemnicí je Danuše Hrdinová (kontakt).

Posláním APK je ochrana zájmů provozovatelů kin v ČR. Vytváří vztahy a hájí zájmy provozovatelů kina ve vztahu k filmovým distributorům a ostatním subjektům kinematografie, orgánům státní správy a samosprávy, autorským svazům a dalším potenciálním partnerům. Také se spolupodílí na přípravě legislativních norem, vyhlášek a zákonů týkajících se oboru, včetně podílení se na koordinaci vztahů především s EU v oblastech, které mají vazbu na obor, a zaměřuje se na spolupráci ve vazbě na obor v mezinárodním měřítku. Pro své členy vykonává poradenskou a konzultační činnost, kdy také zastupuje jejich zájmy v dalších případných zájmových sdruženích. Asociace provozovatelů kin je právnickou osobou oprávněnou hájit zájmy sdružených provozovatelů kin v souladu s autorským zákonem a právní úpravou na ochranu duševního vlastnictví. APK je zejména oprávněna k veškerým právním úkonům ve věci uzavírání, změny a ukončení kolektivních i hromadných smluv s kolektivními správci majetkových práv dle autorského zákona, a to včetně podpisu smluv, je tedy taktéž osobou oprávněnou jednat v řízení se zprostředkovatelem dle autorského zákona. Asociace provozovatelů kin je právnickou osobou výslovně oprávněnou podávat soudní žalobu vůči kolektivním správcům majetkových práv dle autorského zákona a před soudem jednat.

Více konkrétních informací o sdružení jsou k dispozici na webových stránkách Asociace provozovatelů kin, v části stanovy.