Valná hromada 2018 – přihláška

Vážení kolegové a kolegyně,

Níže na stránce naleznete pozvánku s programem na valnou hromadu Asociace provozovatelů kin, která se uskuteční v úterý a středu 6. a 7. března 2018 v kině v Kopřivnici. Dopravní dispozice a přesné umístění místa konání naleznete také v příloze. Prosím, vyznačte do přihlášky pokud se chystáte přijet vlakem, abychom mohli případně zařídit objednání dopravy od stanice Ostrava Svinov k hotelu.

Přihlášky, prosím, posílejte poštou nebo na e-mail tajemnice@kinari.cz do 20. 2. 2018. Chápu, že v době moderních technologií se může zdát prosba o scan s vlastnoručním podpisem a razítkem provozovatele nebo doručení v písemné podobě už přežitkem. Mnohdy se ale osoba vyslaného vedoucího kina neshoduje s osobou oprávněnou jednat za provozovatele kina a je to jediná cesta, jak zabránit právním sporům v případě napadení jakéhokoliv hlasování v rámci valné hromady. Získáme tak potvrzení, že provozovatel vyslal právě Vás. V zájmu hladkého průběhu prosím o dodržení této procedury a omlouvám se za komplikace s tím spojené.

Protože se jedná o volební rok, je program opět velmi nabitý.

Kromě standardního projednání materiálů uzávěrek loňského roku, je druhý den na programu i blok s názvem „široká moderovaná diskuze nad aktuálními starostmi a radostmi kinařů“. Tento blok byl zamýšlen už v pro program loňské VH, ale nezbyl na něj nakonec čas. V této souvislosti Vás proto opět prosím, zkuste se zamyslet do doby konání našeho setkání a připravte si (do vyjádření v jedné minutě) krátce jednu věc, která Vás trápí nebo štve v souvislosti s provozováním kina a jednu, která Vás těší a dělá Vám radost. Čím konkrétnější tím lepší. Není nutné vymýšlet něco složitého. Někdy stačí si jen všimnout toho, co se za tu dobu přihodí a uvědomit si, že to může být Vaším příspěvkem. Zkusíme poprvé během času v tomto bloku udělat pokus o hromadné sdílení „strastí a slastí“ kinařů.
Blok s prezentacemi partnerů jsme dali na samý úvod. Prosím, dorazte na něj všichni včas a účastněte se ho. I díky finančním příspěvkům za partnerství se naše setkání může v této podobě konat. Jednáme ještě o dalších přednášejících. Program může být tak ještě mírně pozměněn.

Těším se na setkání s Vámi
Za představenstvo APK
Mgr. Martin Pošta
předseda představenstva APK

Ke stažení :

Přihláška 

Přihláška k vyplnění a tisku

Dopravní dispozice pro kinaře